Privacy

Privacybeleid

Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens voor een ieder die zich opgegeven heeft voor de nieuwsbrief.
Hierop staan naam en e-mailadres. 

Voor een ieder die zich opgeeft voor een cursus op workshop vraag ik via een formulier 

* adresgegevens
* mailadres 
* tel. nummers
* bij kinderen het geboortejaar
* toestemming om foto’s te maken  
* toestemming om foto’s te plaatsen op internet
* of je de nieuwsbrief wilt ontvangen 

 

Deze  gegevens worden gebruikt om afspraken te maken en indien nodig om facturen aan te maken. 
Deze formulieren worden bewaard in een afgesloten kast waar alleen ik toegang toe heb.
Wat betreft mijn verslaglegging van therapeutische sessies:  ik werk met papieren cliëntendossiers, ook deze worden in een afgesloten kast bewaard.

Derden hebben nooit toegang tot mijn klantenbestand. Ook hier heb alleen ik toegang tot mijn goed beveiligde computer. 

 

 Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.