Tekentherapie voor kinderen

Het is voor kinderen mogelijk om individuele therapeutische tekensessies te volgen. Het is hierbij voor mij heel belangrijk dat kinderen zich  veilig voelen. Kinderen kunnen allerlei lichamelijke en emotionele klachten hebben, zoals: angsten, verlies van dierbaren, ervaringen met gescheiden ouders, motorische problemen, slaapproblemen e.d.

In een tekening vertelt het kind iets over zichzelf. Aan de hand van wat kinderen tekenen en aangeven wordt gekeken wat ze nodig hebben. Op basis daarvan kies ik de volgende opdracht.  Het is een dynamische  uitwisseling tussen tekening, kind en therapeut. 
Indien mogelijk ga ik met het kind in gesprek over  de tekening. Dit is individueel verschillend. Elk tekentherapeutisch traject wordt aangepast aan de mogelijkheden van het kind.

De intake is zowel met ouders als met het kind. Ik maak met de ouders afspraken hoe we contact houden over het tekenproces.

Ik ben lid van de Vereniging Tekentaal, Beroepsvereniging voor tekentherapeuten en tekentaaldocenten.  Enkele zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de sessies indien u verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen. Informeer dus bij uw zorgverzekeraar.
Tevens sta ik geregistreerd bij het SCAG, Stichting  Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.

Kinderen met een Persoons Gebonden Budget kunnen gebruik maken van deze manier van hulpverlening en krijgen dit voor het grootste gedeelte vergoed.

Beroepsvereniging voor tekentaaldeskundigen

Stichting  Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

Meer foto's onder "fotoalbum"